Satış Uzmanlığı Eğitim Modülü

Satış Uzmanlığı Eğitimi

Taktik Satış

 • Taktik Satışın Tanımı
 • Müşterinin Güvenini Kazanmak
 • Müşteriyi Tanımak
 • Müşteriye Doğru Soruları Sormak
 • Müşteri Ziyaretleri Yapmak
 • Müşteri İtirazlarını Karşılamak
 • Satışı Kapatmak

Değer Satışı

 • Değer’in Müşteri için Anlamı
 • Değer’in Sunulması
 • Değer Konusundaki Pazarlama Yaklaşımı
 • Mavi Okyanus Stratejisi
 • Güçlü Bir Değer Önermesi Oluşturmak

İkna Teknikleriyle Satış

 • İkna’nın Doğası
 • Güven ve Uzmanlık
 • Dinleyenleri Analiz Etmek
 • Mantıksal ve Duygusal İkna
 • Dinleyenlerin Direncinin Kırılması
 • Temel İkna Teknikleri

Beden Diliyle Satış

 • İletişim ve Beden Dili İlişkisi
 • Kişisel İmajın Öğeleri
 • İlk İzlenimin Gücü
 • Kendinizi Pazarlamak
 • Profesyonel İmaj Oluşturmak
 • Giyim Tarzı ve Kişilik ilişkisi
 • Renk Seçimleri ve Kişilik İlişkisi
 • Dizayn ve Kişilik İlişkisi

Etkili Sunum İle Satış

 • Sunum, iletişim ve Öğrenme İlişkisi
 • Etkili Sunumun Gerekleri
 • Sunumlarda Oturma Düzenleri
 • Satış Sunumlarının Farkı
 • Sunuma Katılanların Profili
 • Katılımcıların ilgisini Sürdürmenin Yolları

Beyne Hitap Eden Satış

 • Beynin Tepkilerinin Ölçülmesi
 • Beyni Etkileyen Uyarıcılar
 • Beyni Etkilemenin Yöntemleri
 • Beyne İletilecek Mesajın Yapı Taşları
 • Beyne Giden Mesajın Etkisini Artıran Unsurlar

Duyulara Hitap Eden Satış

 • Görsel Farkındalık Hissettirmek
 • Koku İle Farkındalık Hissettirmek
 • İşitsel Farkındalık Hissettirmek
 • Temas İle Farkındalık Hissettirmek
 • Lezzet İle Farkındalık Hissettirmek
 • Altıncı Hisse Seslenmek
 • Başarılı Satış İçin Tüm Duyulara Hitap Etmek

Telefonda Satış

 • Telefon İletişiminin Temelleri
 • Sözlü Telefon İletişimi
 • Telefonda Karşılaşılabilecek Olumsuzluklar
 • Telefonda Uzlaşma ve İkna
 • Telefon İletişiminde Kullanılan Soru Teknikleri
 • Telefonda Randevu almak

Hikayelerle Satış

 • Etkili Bir Hikayenin unsurları
 • Etkili Hikaye Anlatma Tekniği
 • Bir Hikaye Kurgulamak
 • Hikaye Anlatma Sanatı

Etkili Müzakere İle Satış

 • Müzakere Türleri
 • Müzakerenin Temel Kavramları
 • Müzakere Taktikleri
 • Anlaşmanın Önündeki Engeller

Fiyat Stratejileriyle Satış

 • Piyasaya Sızma Fiyatlaması
 • Kaymak Alma Fiyatlaması
 • Değer Yansıtma Fiyatlaması
 • Kayıp Lideri Fiyatlaması
 • Psikolojik Fiyatlama
 • Liderlik Fiyatlaması
 • Teklif Fiyatlaması
 • Fiyat Farklılaştırması
 • Yok Edici Fiyatlama
 • Maliyet Fiyatlaması
 • Telafi Fiyatlaması
 • Marjinal Maliyet Fiyatlaması
 • Katkı Fiyatlaması
 • Hedef Fiyatlaması
 • Maliyet artı Kâr Fiyatlaması
 • Talebin Fiyat Esnekliği
 • Değer Bazlı Fiyatlama Stratejisi

Reklam Yardımıyla Satış

 • Reklamın Amacı
 • Reklam Türleri
 • Reklam Mecraları
 • Reklamın Tüketici Üzerindeki Etkisi
 • Farkındalık Oluşturmanın Kaynağı
 • Farklı Reklam Kurgusu

Teşhir Yöntemiyle Satış

 • Teşhir Vasıtasıyla Satışı Artırmak
 • Satış Noktasında Ürünü Konumlandırmak
 • Satış Noktasında Ürünü Sunmak
 • Ödeme ve Bekleme Zamanlarını Kısaltmak

Yeşil Satış

 • Sosyal Medyanın Gelişiminin Etkisi
 • Manevi İhtiyaçların Tatmini
 • Hikaye Yaratmak
 • Ürünü Sahiplenmek
 • Çevreci Satış Stratejisi
 • Bir Amaca Yönelik Satış Stratejisi
 • Düşük Gelir Gruplarına Satış Stratejisi

Hizmet Satışı

 • Hizmet Kalitesinin Önemi
 • Hizmet Pazarlaması
 • Hizmet Tercihini Etkileyen Unsurlar
 • Hizmetin Konumlandırılması
 • Hizmetin Fiyatlandırılması
 • Hizmette Marka Olmak
 • Hizmet Satışındaki Güçlükler

Dijital Satış

 • Sosyal medyanın Gelişimi
 • Sosyal Medyada pazarlama ve Satış
 • Blog’lar
 • Micro Blog’lar-Twitter
 • Wiki’ler
 • Sosyal Etiketleme
 • Medya Paylaşım Siteleri
 • Youtube
 • Podcasting
 • Online Sosyal Ağlar
 • Facebook
 • Linkedin

Çok Katlı Satış

 • Çok Katlı Satış Sisteminin Farklılıları
 • Çok Katlı Satış Sisteminin İşleyişi
 • Çok Katlı Satış Sisteminde Kazanç Planları

Prim İle Satış

 • Satış Amaçlı Prim-Performans Sistemi
 • Örnek Bir Prim- Performans Sistemi

 Tavsiye Edilen Eğitim Süresi: 4 (Gün)