Proje Yazma Eğitimi

Proje Yazma Eğitimi

 • TKDK (IPARD) AB HİBE VE KALKINMA AJANSLARI PROJE YAZMA MODÜLÜ

  • AB Proje Hazırlama Tekniğine Giriş
  • Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) nedir?
  • Başvuru formunu hazırlamaya başlamadan önce “Proje Planı”yapılmalı
  • Proje kurgusu nasıl yapılır?
  • Planlama için Paydaş Analizi; örmek analiz üzerinde çalışma
  • Planlama için Sorun Analizi; örmek analiz üzerinde çalışma
  • Grup çalışması
  • Planlama için Hedef Analizi; Örnek analiz üzerinde çalışma
  • Planlama için Strateji Analizi; Örnek analiz üzerinde çalışma
  • Grup çalışması
  • Detaylı Proje Planını Hazırlama
  • Genel Hedef
  • Proje Amacı
  • Sonuçlar
  • Faaliyetler
  • Örnek analiz üzerinde çalışma
  • Grup çalışması
  • Detaylı Proje Planını Hazırlama
  • Varsayımlar, Riskler, Ön-Koşullar
  • Başarı Göstergeleri
  • Doğrulama Kaynakları
  • Detaylı Proje Planını Hazırlama
  • Mantıksal Çerçeve Tablosunun Oluşturulması
  • Proje Bütçesi ve Faaliyet Planı
  • Grup çalışması
  • Başvuru Nasıl Yapılır? Örnek Başvuru Paketi hazırlanması
  • Sunulan Projeler Nasıl Değerlendiriliyor? Örnek bir Proje üzerinde değerlendirme
  • Hibe Başvuru Formu Doldurulması
  • Örnek Bir Proje Üzerinde İnceleme
  • Grup çalışması