Uluslararası Pazarlama

Uluslararası Pazarlama Eğitimi Modülü

İhracattan Uluslararası Pazarlamaya Geçiş

 •  Türkiye’nin Durumu
 • Uluslararası Pazarlama Nedir ?
 • Uluslararası Pazarlara Niçin Yönelmeli ?

Uluslararası Ticaret

 • Uluslararası Ticaretin Boyutları
 • İhracatımızın Yapısı
 • Uluslararası Ticareti engelleyici koşullar
 • Uluslararası Ticaret Blokları
 • Avrupa Birliği
 • GATT ve WTO
 • Uluslararası Ticareti Teşvik eden Diğer kuruluşlar
 • Ödemeler Dengesi ve Türkiye

Pazar Araştırmasında Toplanacak Bilgiler

 • Pazar Araştırmasına Başlarken
 • Pazarla İlgili Bilgiler
 • Ürünle ilgili Bilgiler
 • Pazarlama Yöntemleriyle ilgili Bilgiler
 • Pazarlama Stratejileriyle İlgili Bilgiler

Pazar Araştırması Türleri

 • Masa Başı Araştırması
 • Piyasa Araştırması
 • Tüketici Araştırmaları
 • Bir Araştırma Laboratuvarı Olarak Fuarlar
 • Diğer Araştırma Yöntemleri

İhracata Uygun Ürünün Geliştirilmesi

 • Neresi Yeni ?
 • Yeni Ürün Fikirlerinin Oluşturulması
 • Yeni Ürün Fikirlerinin Değerlendirilmesi
 • Ürünün Geliştirilmesi
 • Fiyat ve Değer
 • Marka Seçimi
 • İç Ambalaj Dizaynı
 • Dış Ambalaj Dizaynı
 • ’’ihracatın Temel Taşı: Kalite’’
 • Yeni Ürünün Gücü

Uluslararası Pazarlama Stratejileri

 • Temel Stratejiler
 • Standartlaştırma
 • Ürün Yaşam Dönemi
 • Pazar Bölümlenmesi
 • Pazar Seçimi
 • Piyasa Payı
 • Başarıyı Tekrarlayabilmek İçin

Stratejik Odaklanma

 • Üretime Odaklanma
 • Ürüne Odaklanma
 • Müşteriye Odaklanma
 • Odaklanmanın Yararı

Stratejiden Organizasyona Geçiş

 • Organizasyon Felsefesi
 • Ürün Müdürü
 • Temel Dağıtım Seçenekleri
 • Bayi Seçimi
 • Bayilik Anlaşması

İhracatta Farklı Bir Model

 • Tanım ve Boyutları
 • Sogo Şosa’ların Tarihsel Evrimi
 • Çalışma Yöntemleri

Satış Önerisinin Hazırlanması

 • Maliyetin Hesaplanması
 • Fiyatın Bildirilmesi
 • İncoterms 1980-2010 Ticari Terimleri

İhracat ve Sigorta İşlemleri

 • İhracat İşlemleri ve Belgeleri
 • Özellik Gösteren İhracat
 • Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Diğer Kurumlar
 • Sigorta İşlemleri

Banka İşlemleri

 • Tahsilat ve Finansman
 • Akreditif İşlemleri
 • Akreditif Türleri
 • Akreditif Vesaiki
 • Akreditiflerde Dikkat Edilecek Hususlar
 • Akdi teminatlar

Ürünün Dış Pazarlarda Tanıtılması

 • Mektupla Tanıtım
 • Fuarlar
 • Reklam
 • Satışı Teşvik Yöntemleri

Yeni Pazarlar, Yeni Vizyonlar

 • Yeni Pazarlar
 • Yeni Alanlar
 • Kamuda Yeni Yaklaşımlar

Tavsiye Edilen Eğitim Süresi: 4 (Gün)