Markalaşma ve Yönetimi Eğitimi

Markalaşma ve Yönetimi Eğitimi
 • Güçlü Küresel Markalar Kalıcı Değer Yaratır
 • Başarılı Küresel Markaların İnşası İçin Uygulamalar
 • Marka Stratejisi Oluşturma
 • Konumlandırma ve Marka Yönetimi
 • Marka Mimarisi
 • Marka Genişletme, Yeniden canlandırma ve Eksiltme
 • Marka Yönetiminde Değişen Roller
 • Marka Yönetimi İçin Bütünleşik İletişim
 • İlişki Yönetimi, İlişki Markaları ve Yeni Dijital Dünya
 • Çok Yaşa Marka! Marka Kültürü Yaratmak
 • Marka Başarısını Ölçmek: Pazar Araştırması ve Marka Değerleme